Loongbox

Có một bắt kịp tốt với tương lai

Tải xuống

Tại sao chọn chúng tôi?

Loong Box là một ứng dụng web 3.0 của IPFS, có nhiều đặc điểm khác với APP truyền thống

Chúng ta là ai

giới thiệu dự án

loong Box là một ứng dụng lưu trữ phân tán phi tập trung dựa trên khái niệm blockchain và kết hợp với Hệ thống tệp liên hành tinh (IPFS); nó cung cấp không gian lưu trữ lớn, chia sẻ tài nguyên không giới hạn, truyền cực nhanh xuyên biên giới, chống giả mạo, chống xóa và các chức năng khác Cho phép người dùng trên toàn thế giới thực sự biết đến và đón nhận web 3.0