පැය

සඳුදා-සිකුරාදා: උදේ 9 සිට සවස 6 දක්වා

සෙනසුරාදා, ඉරිදා: වසා ඇත

විද්යුත් තැපෑල
දුරකථන

+8618613385333

ලිපිනය

No1 ගොඩනැගිල්ල 10, Liandong U Gu Tianfu අධි-තාක්ෂණික ජාත්‍යන්තර ව්‍යවසාය වරාය, අංක 1000, Tiangong මාවත, Xinxing වීදිය, Tianfu නව දිස්ත්‍රික්කය, Chengdu City, Sichuan පළාත

අනාගතය සමඟ විශිෂ්ට ලෙස අල්ලා ගන්න!