ម៉ោង

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍, ថ្ងៃអាទិត្យ: បិទ

អ៊ីមែល
ទូរស័ព្ទ

+8618613385333

អាស័យដ្ឋាន

អគារលេខ 10, Liandong U Gu Tianfu កំពង់ផែសហគ្រាសអន្តរជាតិបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់, លេខ 1000, Tiangong Avenue, Xinxing Street, Tianfu New District, Chengdu, Sichuan Province

ចាប់យកអនាគតដ៏អស្ចារ្យ!